Opieka bez straty czasu i pieniędzy

Wraz ze zmianami demograficznymi powstaje coraz więcej podmiotów świadczących usługi pięlęgnacyjno-opiekuńcze. Przyjmują one na siebie dużą odpowiedzialność, a ponadto muszą prowadzić swoją działalność w sposób szczególnie ekonomiczny, aby zapewnić sobie długoterminowy sukces na rynku.

Nasza szczegółowa znajomość branży oraz wieloletnie doświadczenie w sektorze opieki zdrowotnej nie tylko stwarza optymalne warunki na etapie założenia domu opieki, ale jest również gwarancją wieloletniego sukcesu w tej branży. Pomagamy Państwu w stworzeniu koncepcji i usług dopasowanych pod kątem finansowym, pozwalających na zminimalizowanie kosztów oraz optymalizację obowiązków podatkowych.

Sporządzamy dla Państwa również roczne sprawozdania finansowe, a na życzenie także raporty na temat popytu, wskazujące obszary, w których generują Państwo zysk oraz obszary, które pod tym względem wymagają jeszcze poprawy. Dzięki temu będą mogli Państwu prowadzić swoją firmę bardziej wydajnie, nie tracąc z pola widzenia najważniejszego, czyli dobra człowieka.