Feragatname ve Verilerin Gizliliği

§ 1 İçeriğe ilişkin sorumluluğun sınırlandırılması
Bu web sitesinin içeriği, mümkün mertebe özen gösterilerek hazırlanmıştır. Ancak servis sağlayıcı, sunulan içeriğin doğru, eksiksiz ve güncel olması açısından herhangi sorumluluk üstlenmemektedir.

Web sitesi içeriğinin kullanımından doğabilecek risklere ilişkin her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir. İsim belirtilerek yayımlanmış olan yazılar, ilgili yazarın kendi görüşünü ortaya koymakta olup servis sağlayıcının görüşünü yansıtmak zorunda değildir. Salt servis sağlayıcının web sitesinin kullanılmasından dolayı, kullanıcı ile servis sağlayıcı arasında herhangi bir sözleşme ilişkisi doğduğu varsayılamaz.

Servis sağlayıcı olarak, bu sayfalarda yer alan kendi oluşturduğumuz içerik ile ilgili sorumluluğu Telemedya Kanunu (TMG) § 7 Bent 1 uyarınca genel kanunlar çerçevesinde tarafımız üstlenmektedir. Ancak servis sağlayıcı olarak, Telemedya Kanunu (TMG) §§ 8-10 uyarınca, gönderilen ya da kaydedilen yabancı bilgileri kontrol etme ya da yasalara aykırı faaliyetlere işaret eden durumları araştırma konusunda herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Genel kanunlar uyarınca, bilgilerin kaldırılması ya da kullanıma kapatılması ile ilgili yükümlülükler ise bakidir. Ancak bunlara ilişkin yüklenilen sorumluluklar somut, hukuki bir ihlal durumu olduğunun öğrenilmesi halinde başlar. Bu gibi hukuki ihlallerden haberdar olunması durumunda, söz konusu içerik derhal tarafımızca kaldırılacaktır.

§ 2 Harici bağlantılara ilişkin sorumluluk
Sitemizde üçüncü kişilere ait ve içeriği konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığımız harici web sitelerine yönlendirme yapan bağlantılar yer almaktadır. Buna dayalı olarak, bu gibi yabancı içerik konusunda tarafımız hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Bağlantıyla ulaşılan söz konusu sayfalara ait içerik konusunda, her zaman için bu sayfaların servis sağlayıcıları veya operatörleri sorumludur. Bu bağlantı sayfaları, bağlantının oluşturulduğu tarihte, hukuki açıdan herhangi bir ihlal bulunup bulunmadığı konusunda kontrol edilmiştir. Bağlantının oluşturulduğu tarihte, hukuki açıdan aykırılık teşkil eden herhangi bir içerik tespit edilmemiştir. Somut ve hukuki bir ihlale işaret eden herhangi bir emare bulunmadığı sürece, bağlantı yapılan sayfaların içerik açısından sürekli olarak kontrol edilmesi mümkün değildir. Hukuki ihlallerden haberdar olunması durumunda, bu bağlantılar tarafımızdan derhal kaldırılacaktır.

§ 3 Telif hakları
Bu web sitesinde yayımlanan içerik, Almanya Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet Hakları yasalarına tabidir. Almanya Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet Hakları yasaları tarafından yasaklanmış bir kullanımın söz konusu olması durumunda, önce servis sağlayıcısından ya da ilgili hak sahibinden yazılı izin alınması gerekmektedir. Bu, özellikle veri bankalarında ya da diğer elektronik medya ve sistemlerde bulunan içeriğin kaydedilmesi, çoğaltılması, işleme alınması ve dağıtılmasının yanı sıra telif hakları yasasının sınırlarını aşan her türlü kullanım için de geçerlidir. İçerik ve üçüncü kişilere ait haklar, bu özellikleri taşımaktadır. İçeriğin ve sayfaların kısmen ya da bütün olarak, izin alınmadan çoğaltılması veya dağıtılması yasaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanır. Bu siteden, yalnızca özel kullanıma yönelik olarak yapılacak indirme ve kopyalamalara izin verilmektedir. Ticari amaca yönelik kullanımlar yasaktır.

Yazarın kendisi tarafından oluşturulmuş, yayımlanmış konuların telif hakları, yalnızca sayfaların yazarına aittir. İçeriklerin yazılı izin alınmadan çoğaltılması, dağıtılması, kaydedilmesi, iletilmesi, gönderilmesi, yayımlanması ve diğer kişilere verilmesi kesinlikle yasaktır.

Buna rağmen herhangi bir telif hakkının ihlal edildiğini tespit etmeniz durumunda, söz konusu ihlale ilişkin olarak tarafımızı bilgilendirmenizi rica ederiz. Hukuki ihlallerden haberdar olunması durumunda, söz konusu içerik derhal tarafımızca kaldırılacaktır.

Bu web sitesinde belirtilen veya gösterilen kişiler, kendi bilgilerinin ticari amaca yönelik olarak kullanılmasına ve iletilmesine karşıdır (Lütfen şu kanun ile karşılaştırın: Bilgilerin Korunması hakkında Federal Kanun § 28).

§ 4 Özel verilerin kullanılması:
Veri sayfaları gibi indirilmesi mümkün olan tüm bilgiler, sınırsız şekilde kullanılabilir ve ayrıca bilgisayara indirilebilir. Bilgilerin yazılı izin alınmadan, kamusal veya ticari amaçlara yönelik olarak dağıtılması yasaktır. Özellikle bilgi ve veri sayfaları olmak üzere indirilebilir özellikteki içerik, markalar, patentler, korunmuş bilgiler, teknolojiler, ürünler, işlemler yanı sıra şirket veya başka kişilere ait diğer marka koruma haklarını içerebilir veya bunlara işaret edebilir.

Bu web sitesi ile ilgili olarak münferit kullanımlara ilişkin bazı özel şartların yukarıda belirtilen paragraflardan farklı olması durumunda, söz konusu durum gerekli olan yerlerde özellikle belirtilecektir. Böyle bir durumda, bu münferit durumla ilgili özel kullanım şartları geçerli olacaktır.

Bilgilerin korunması ile ilgili beyan

Bilgilerin korunması
Kişisel bilgilerinizin korunması bizim için önemlidir. Web sitemizi kullanırken vereceğiniz kişisel bilgilerin alınması, işleme tabi tutulması ve kullanılması ile ilgili gerekli bilgileri burada bulabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret ederken vereceğiniz kişisel bilgiler, Avrupa Birliği'nde geçerli olan yönetmelikler ve bilgilerin korunması ile ilgili federal kanunun geçerli maddeleri uyarınca işleme alınır.

Künyemizde yer alan iletişim bilgilerinin, ticari reklam amacına yönelik olarak kullanılması daha önceden yazılı bir izin almadığı ya da hali hazırda tarafımızla herhangi bir ticari ilişki içerisinde bulunulmadığı müddetçe kabul edilmemektedir. Servis sağlayıcı ve bu web sitesinde belirtilen tüm kişiler, kendi bilgilerinin ticari amaca yönelik olarak kullanılmasına ve iletilmesine karşıdırlar.
Bu sayfaların operatörleri, istenmeyen e-posta (spam) gibi talep edilmemiş reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda, hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

Kişisel bilgiler
Web sitemiz, genel olarak kişisel bilgiler belirtilmeden kullanılabilmektedir. Sayfalarımızda (isim, adres veya e-posta adresi) gibi kişisel bilgilerin talep edilmesi durumunda, imkan dahilinde olduğu sürece, söz konusu bilgiler isteğe bağlı olarak verilebilmektedir.

Kişisel bilgileriniz, yalnızca göndermiş olduğunuz talebinizi cevaplandırmak, vereceğiniz işi işleme almak ya da bazı özel bilgi ve tekliflere erişiminizi sağlamak amacına yönelik olarak kullanılacaktır.
Kişisel bilgileriniz, yalnızca söz konusu amaçlar için gerekli görülmesi durumunda toplanır, işleme alınır ve kullanılır.

Tüm kişisel bilgiler, belirtilen amaç için (talebinizin işleme alınması veya bir sözleşme hazırlanması) gerekli görülen süre boyunca kayıtlı tutulur. Bu noktada vergi ve ticaret hukukuna ilişkin hükümlerde belirtilmiş olan saklama süreleri dikkate alınacaktır. Yetkili mercilerin talimatı üzerine, bazı münferit durumlarda, ceza takibi, tehlikelerin önüne geçilmesi, yasal görevlerin yerine getirilmesi veya fikri mülkiyet hakları ile ilgili yaptırım uygulanmasına yönelik bazı gereklilikler bulunması durumunda söz konusu (eldeki) veriler hakkında bilgi verme hakkımız bulunmaktadır.

Kişisel bilgileriniz, prensip olarak izniniz alınmadan üçüncü kişilere verilmez. Bilgileriniz, yalnızca yasal zorunluluk altında olduğumuz durumlarda iletilecektir.

Bilgilerin Korunması hakkında Federal Kanun § 5 uyarınca, personelimize ve görevlendirmiş olduğumuz servis sağlayıcılara tarafımızdan sır saklama ve verilerin gizli tutulması konularında yükümlülük verilmiştir.

Dilediğiniz her zaman için tarafımızda bulunan verileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

İnternet ortamında gerçekleşen veri aktarımlarında güvenlik açıklıklarının bulunduğunu ve üçüncü kişiler tarafından bu verilere erişimin oluşmaması için tam bir koruma sağlanamadığını hatırlatmak isteriz.

E-posta ile iletişim
Bize e-posta göndermeniz durumunda, bu e-posta ve e-posta adresiniz, yalnızca sizinle yapılacak yazışmalar ve görüşmeler için kullanılacaktır. Sizden e-posta almamız durumunda, e-posta yoluyla size yanıt gönderme hakkımız olduğu varsayılır. Bu şekilde yanıt almak istemiyorsanız, lütfen sizinle irtibat kurabileceğimiz başka bir iletişim yolu belirtin.

© 2018 by Treuhandpartner GmbH

Yaklaşım