Kooperacja i członkostwa

Izba doradców podatkowych Stuttgart (KdöR - korporacja prawa publicznego)
Izba branżowa doradców, pełnomocników i towarzystw doradztwa podatkowego w północnej i południowej Wirtembergii.

Datev e.G.
Firma Datev e.G. rozwija i oferuje wysokiej jakości rozwiązania i usługi IT dla doradców podatkowych, rewidentów gospodarczych, prawników oraz dla przedsiębiorstw.

Creditreform
Organizacja ta pomaga i radzi członkom wszystkich sfer zawodowych i branżowych przy stosowaniu metody inkasa.

Bundesverband der vereidigten Buchprüfer e.V. (Federalne zrzeszenie przysięgłych rewidentów księgowych)
Zrzeszenie to reprezentuje interesy przysięgłych rewidentów księgowych oraz towarzystw zajmujących się kontrolami księgowymi. Ponadto troszczy się ono o podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków.

Krajowy związek doradców podatkowych i rewidentów gospodarczych w Badenii-Wirtembergii
Krajowy związek wspiera swych członków jako przedstawiciel ich interesów oraz jako organ oferujący szeroką ofertę możliwości dalszego kształcenia i usług.

Izba rewidentów gospodarczych
Izba rewidentów gospodarczych sprawuje kontrolę nad rewidentami pomagając im w wypełnianiu ich obowiązków zawodowych.

Deutsche Anwalts-, Notar- und Steuerberatervereinigung für Erb- und Familienrecht e.V. (Zrzeszenie adwokatów, notariuszy i doradców podatkowych w zakresie prawa spadkowego i rodzinnego)
Zrzeszenie to zajmuje się licznymi problemami prawnymi z dziedziny prawa spadkowego i rodzinnego włącznie z wynikającymi z tego następstwami podatkowymi. Dlatego też jego członkowie mogą zapewnić szczególnie kompetentne doradztwo w niniejszych sprawach.

Wiedza to dzielenie się kompetencjami
Profesjonalne doradztwo podatkowe narzuca między innymi kwestie prawne wychodzące daleko poza ustawy podatkowe. Nasi doradcy i współpracownicy dokształcają się regularnie, jednakże są sytuacje, w których niezbędne jest zasięgnięcie niezależnej i profesjonalnej opinii z zewnątrz. Abyśmy w przypadkach, takich jak sukcesja, kwestie spadkowe, sprzedaż przedsiębiorstwa czy zawarcie małżeństwa lub rozwód mogli rozwiązywać problemy podatkowe oraz wyjaśniać związane z tym kwestie prawne, współpracujemy ściśle z wyspecjalizowanymi i renomowanymi kancelariami prawnymi. Na życzenie chętnie włączamy je w zakres naszego doradztwa.