Erken önlem, en mükemmel teminattır

Konu miras, hibe veya halefiyet olduğunda, işin içine bir sürü konu girmektedir. Bundan dolayı, hem ticari hem de özel alanda halefiyetin en uygun şekilde düzenlemesi son derece önemlidir. Müvekkillerimiz için, şirketlerinin ve aynı zamanda ailelerinin güvencede olması ve aile huzurunun korunması sağlanmaktadır.

Verdiğimiz danışmanlık hizmeti kapsamında, varlıkların ve mali durumların yanı sıra kişisel beklenti ve istekler de dikkate alınmaktadır. Ayrıca, vergiden muaf olan meblağlar ve diğer vergi indirimleri konsunda zaman ve hukuki açıdan genel koşullar dikkate alınmaktadır.