İşbirliği ve üyelikler

Stuttgart Mali Müşavirler Odası (KdöR)
Nord ve Südwürttemberg'te bulunan mali müşavirler, mali vekiller ve mali müşavirlik şirketleri meslek odası.

Datev e.G.
Datev e.G, mali müşavirler, mali denetçiler, avukatlar ve şirketler için yüksek kaliteli yazılım çözümleri geliştirmekte ve bilişim hizmetleri sunmaktadır.

Creditreform
Organizasyon, tüm iş kolları ve branşlardan üyelere, tahsilat işlemlerinde yardımcı olmakta ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yeminli Muhasebe Denetçileri Federal Birliği (sicile kayıtlı dernek)
Birlik, yeminli muhasebe denetçileri ve muhasebe denetleme şirketlerinin menfaatlerini korumaktadır. Bunun yanı sıra üyelerinin mesleki eğitimleri ile de ilgilenmektedir.

Baden-Württemberg, Mali Danışmanlık ve Mali Denetçilik Meslekleri Eyalet Birliği
Eyalet birliği, kapsamlı mesleki eğitim ve hizmet imkanları sunarak menfaat sahibi üyelerini desteklemektedir.

Mali Denetçiler Odası
Mali denetçiler odası, mali denetçileri, mesleklerini ifa etmeleri esnasında denetler.

Miras ve aile hukuku ile ilgili Alman Avukatlar, Noterler ve Mali Müşavirler Birliği (sicile kayıtlı dernek)
Metin: Birlik, miras ve aile hukuku yanı sıra bu konularla bağlantılı vergiye dayalı hukuki sorunlarla ilgilenmektedir. Bu sayede üyeler bu konularda, en üst düzeyde ve yetkin bir danışmanlık hizmeti alabilmektedirler.

Bilgi, yetkinliği paylaşmaktır
Profesyonel mali müşavirlik hizmeti, vergi kanunu sınırlarını aşan hukuki soruları da ortaya çıkarmaktadır. Müşavirlerimiz ve çalışanlarımız düzenli olarak gelişim eğitimleri almakta olsa da bazı durumlarda ikinci bir profesyonel görüşe ve tarafsız bir düşünceye ihtiyaç duyulabilmektedir. Halefiyet, miras, şirket satışları, evlilik ya da boşanma gibi bazı özel durumlarda, vergiye dayalı konuları ve bunlarla ilişkili hukuki sorunları çözüme kavuşturmak amacıyla ofisimiz, konusunda uzman ve tanınmış avukatlık ofisleri ile işbirliği yapmaktadır. Talep edilmesi durumunda, verdiğimiz danışmanlık hizmetine bunlar da dahil edilebilmektedir.