Ustawa sporów konsumenckich

Informacje o rozstrzyganiu sporów konsumenckich zgodnie z § 36 VSBG (niem. Ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich)
Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze szukać porozumienia z użytkownikami. Jeśli nie uda nam się wyjątkowo w danym przypadku rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący użytkownika, może on oczywiście podjąć kroki prawne. Nie jesteśmy gotowi ani w żaden sposób zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w rozumieniu VSBG przed konsumenckim biurem arbitrażowym. Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail znajduje się w stopce redakcyjnej (impressum).